english french german greek italian lithuanian russian serbian spanish
Αρχική arrow newsitems arrow EUValues'Human Bridge or Chaos? 2 opposed Victims of Terrrorism New MEPs Kuneva+Fountoulis to ERFRA

EUValues'Human Bridge or Chaos? 2 opposed Victims of Terrrorism New MEPs Kuneva+Fountoulis to ERFRA

Έχει γραφτεί από ACM
Wednesday, 16 July 2014
euparliament_fdark__light_400


*Strasbourg/EU Parliament/Angelo Marcopolo/- Can a Human Bridge be built, on the basis of some elementary EU Values, between diametrically Opposed MEPs, even from the sharply Opposed Rightist and Leftist parts of the Political spectrum, exceptionaly present in the New, Post-May 2014 EU Parliament, when they are both Tragic Victims of Brutal and particularly Inhuman, bestial Terrorism, in a Country whose poorest People have notoriously suffered a lot recently, such as Greece a.o. ?

"EuroFora" tried to find an Answer, by asking two key New MEPs who have both faced recently in their Personal Lives such Exceptionaly Hard Tragedies: 


-----------------------


MEP Kostandinka Kuneva, a Lady from Northern Bulgaria, who studied History at the Southern "Cyril and Methodius" University, before coming to Greece where she was obliged to work as a simple Cleaner, until she got involved in Trade Unions' Movements for Poor Workers' Rights, and was Brutaly Aggressed by a  Band of Terrorists who threw Vitriol on her Face, obliged her to swallow it, and abandoned her at a road after beating her with cowardly violence, resulting in a series of heavy Hospital Operations and disfigurig her for life. After several International Human Rights' Organizations , including "Amnesty", pleaded her case, and at least a Civil Court vindicated her vis a vis her former employer, a semi-Public body, Kuneva was elected MEP for the 1st time in May 2014 EU Parliament's Elections in a list of Leftist "Syriza" party.


MEP Lambros Fountoulis is Father of Georges, a young man who was obliged to do various Hard Jobs in order to gain a living and help his Family during the huge Unemployment which hit Greece since 2010-2011, who was brutaly Murdered, together with his Friend, Manolis Capelonis, while a 3rd Youngster was seriously Wounded, by many Gun Shots fired at cold-blood by two Armed and Masked Terrorists against the Defenseless and Peaceful Youngsters who were welcoming guests to a Public Political Meeting in an Athens' suburb. The Cowardly Sadism of the Murderer went so far that he repeatedly Fired at the Head of his Victims, even fallen down, and shot right at the front Georges Fountoulis who dared stand up,  cover his friends with his body, and look at the Killer right at his eyes, (according to Films published even by the Police). The Victims' Father decided to enter Politics for the 1st time in his life, and was elected MEP in a list by controversial Nationalist Rightist party "Golden Dawn", against which Kuneva's Leftist "Syriza" is strongly opposed.

murders_of_fountoulis__capelonis_and_wounding_of_gerontas


"EuroFora" raised a Question about MEP Kuneva to Fountoulis, and about MEP Fountoulis to Kuneva, criss-crossing the replies of two Persons who have both Suffered a lot from particularly Brutal Terrorism, and found themselves Together, inside the New, post-May 2014 EU Parliament, even if in 2 totaly Different and diametricaly Opposed Parties, one Leftist and another Rightist, generaly engaged in a Hard InFight between them back in Greece..


>>> Could Human feelings, in front of grave Sufferings by exceptionaly Tragic Dramas provoked by Brutal Terrorsists, as well as their simultaneous entry in EU Parliament's polyphonic Democracy, usually proud to claim itself of supporting "European Values", including elementary Human Rights, perhaps, succeed, at one moment or another, to built at least a kind of "Bridge" over the huge and apparently irreconciliable Gap which uses to Separate and sharply Oppose their competing Political Parties ? In other words, could EU Parliament's context facilitate at least an elementary Human Solidarity between Victims of Horrible Terrorism, in the name of some "EU Values" in a Europe of their Dreams and/or claims for the Future ?


"EuroFora", in front of such exceptionaly Dramatic cases in the Post-May 2014 New EU Parliament, dared try to test in real practice that Hypothesis, by simply inviting each one of those so Different Victims of Brutal and particularly Inhuman Terrorism, to express their feelings and views for the other, by raising similar Questions to both, on the occasion of 2 separate Press Conferences of their respective parties during EU Parliament's two Plenary Sessions in Strasbourg this July 2014.


Here are the full results :


--------------------------------
MEP Kuneva :
--------------------------------------


 - "From an exclusively Human point of view, regardless of Politics, You know that here, in this EU Parliament, (as issued after the May 2014 EU Elections), despite Big Political Differences, you  have also near you, the Father of a youngster brutaly Murdered by two armed Terrorists, (MEP Fountoulis, of "Golden Dawn"), and Mrs Kuneva, (of "Syriza"), who was atrociously aggressed and gravely wounded by other Terrorists, earlier. Do you think that these Facts should help basic Human Values go beyond petty politics, in a New Europe ?", "EuroFora" asked at the "Syriza"'s 6 MEPs' 1st Press Conference.

agg_at_syriza_1st_press_conf._400 

-----------------------------------


    The chairing "Syriza"'s MEP, the famous Manolis Glezos, (known for having taken the NAZI flag away from Acropolis during the 2nd World War Foreign Military Occupation of Athens, prefered to give the speach Exclusively to Kuneva herself, on this point, (Comp. Glezos' other various statements to "EuroFora" in Different NewsReports) :

 

mep_kuneva_reply_to_aggs_quest


 - "I believe that all Condemn any form of Violence which exists in the Society", MEP Kuneva clearly stressed from the Start, as a matter of Principle, in her Reply to "EuroFora"s Question.


+ Moreover, "we must make very much attention to the Examples that we give in front of our  Society", she added.


 - "Since it's because of such examples that this kind of incidents take place", she pointed out.


 - "F.ex. if noone has stolen, noone has killed, nobody lied, then (probably) nobody would repeat something like that" ["then, such things won't be repeated by anyone"), Kuneva argued.

mep_kuneva_reply_to_agg_qust__400


  - "That's what happened also with me : If nobody hadn't ever agressed any other Human being in a given Society, then, there wouldn't be any explanation for a youngster to attack another Human being", as she said.


- "When a Mother Dreams that she will give Birth to a Child, it's with a crystal-clear thought (by Honestly thinking), that she will give Birth to it, will make it a Good Man, Educated, etc. She doesn't even think that she will make out of him a Murderer, a Thief and a Liar !", she speculated.

kuneva_at_h_400


- On the contrary, "it's the Society, with some (Bad) Examples, that makes them like that", MEP Kuneva denounced in conclusion, (speaking either of her Aggressors, or perhaps meaning that the spectacle of the unpunished yet atrocious brutalities against her, which wounded her seriously, might have, perhaps, motivated the armed Terrorists' attack which killed 2 and seriously wounded another one, among 3 unarmed and peaceful youngsters who were simply waiting to welcome the People who came to a Meeting of "GD", when they were suddenly Shot with Bullets at their Heads, repeatedly and mercilessly, even when they had fallen down to the ground)...  
 -------------------------------

MEP Fountoulis :
----------------------------------

gd_meps_hearing_agg_question_on_terrorism_victims_kuneva__fountoulis_400


- "A Question on the Sidelines" of your Press Conference, "for Mr. Fountoulis :  Everybody knows that you are the Father of a Young Man who was Shot and Killed by Terrorists, (together) with other 2 (unarmed, peaceful) Persons, and that Nobody has been Found (nor Punished) until now", "EuroFora" observed, afterwards, during the 1st Press Conference of controversial Rightist Nationalist Party "Golden Dawn"s 3 MEPs in EU Parliament.

 
agg_quest_to_mep_gd_fountoulis_father_of_murdered_son_shot_and_killed_by_armed_terrorists_together_with_other_2_young_people._400
 

=> - "Sorry to ask you a Thorny Question : At the same time, in this European Parliament, where we have had also Other Victims of Terrorism, from Various Countries, f.ex., Italy, Spain, a.o., one of them, is not as Hard as your case, but it's Hard too : It's also about Greece, but a Political Opponent of your Party, it's Mrs Kuneva, who is Alive, but, as you know, she was also hardly hit by some other Terrorists, and has Atrociously Suffered. As a matter of Principle, since I asked her for you, I'm also asking you for her, i.e. for Both : What are your Feelings about both these two cases, and the Future ?".


------------------------------

mep_fountoulis_reply_to_aggs_questions_on_kuneva_and_his_own_murdered_son_400


- "I'd better speak first, as Father of (Murdered) Georges Fountoulis : It's Unacceptable to have Young People Murdered Cowardly, just for their Beliefs only. It must not  be allowed, at any case, for Hate-Speech of ...Political Opponents to Arm the Hands of Terrorists, so that they go on in such acts" (as the cold-blood Murders of 2 unarmed, peaceful Young People, and the serious Wounding of a 3rd one, by Gun-Shots).


- "It's also Unacceptable for the Police of the Country to have practically Closed that File, and Not even Search to Find the Murderers", as the Father of the Killed Young Man complained. - "Some among our Political Opponents might even have been Glad because two "Golden Dawn" members were murdered", he wondered.


 - "As for the case of Mrs Kuneva, we had Solidarity : But those issues of Terrorism were Different : They (the Aggressors) tried to Harm her, in an attempt to Terrorise her, in order to Stop Defending the Working Rights in the area of her work, via the Trade Unions Movement. Whoever might havedone that, I believe that they must by Found and Punished", he firmly stressed for his Political Opponent's Human Drama. "But, unfortunately, in this case too, it doesn't seem to be a real Search going on in order to Find those Responsible" for the atrocious Terrorist aggression, Fountoulis criticized on behalf of Kuneva.

mep_fountoulis_reply_to_agg_quest__400


- "We are against any kind of Brutal Violence. Policies are faced with Arguments on a Political level. Whoever might attempt to do Justice by himself (Taking the Law into one's Hands) is Condemned by all of us", New MEP Fountoulis stressed, as a matter of general principle, in conclusion.


+ "I'd simply add, that, Ideologically, we are against Violence, from whatever it might come from", went on to say his collegue, also New MEP, General Epitideios, a former Senior Army Officer who has reportedly served also as Head of a European body in the Past.  - "We Condemn that, as we Condemn also what has happened against Mrs Kuneva, (his Political Competitor, from an Opposed Party), and we understand, as Human beings, also her own Pain, as also the Pain of our own Friends who have gone", Killed by Terrorists' armed aggression.

mep_epitideios_reply_to_agg_quest_on_fountoulis__kuneva_terrorism_400


- "And we want to believe that the Government (of Greece) will turn itself against the Real Culprits (Criminals), and won't focus all Prosecuting Authorities against our Party, Golden Dawn, but against those who abused of acts of Deadly Violence, in order to find those Responsible for Both Cases" of Terrorist Attacks, (i.e. both for Killing Fountoulis' Son and and for Torturing and Disfiguring Kuneva), "and bring them to Justice", he concluded.


----------------------------------------------

The atrocious aggression against Kuneva took place almost at the Begining of the Economic and Financial Crisis, at the end of  December 2008. The Brutal Armed Killing of 2 peaceful Youngsters, including Fountoulis' son, took place shortly after the culmination of the Crisis in Greece, on the 1st November 2013, (i.e. less than 5 years later).


But, in fact, they are much more Close to eachother, as simple Human beings in Todays' Society, than anyone abusing of old, ersatz, outpassed views might imagine...


However, it's not yet sure if all People standing really near to both Victims of those recent Tragedies will succeed to find soon enough  the Real Contradiction in that Society (to take Kuneva's wording), that we had all lost...


If World-famous Film-maker Angelopoulos had not been Brutally killed, his Head crushed by a Motorbike driver in Elefsina (at another non-elucidated recent Tragedy of our present Times, by a coincidence near the Mythic area of "Elefsinian Mysteries" in Ancient Greece), on early 2012, while he was working to create his New Film about the unprecedented Popular Uprisings against the former PASOK Governments (notoriously Bureaucratic, Clientelist, Nepotist and often Oppressive, main responsible for the Huge Debt provoked during the last 30 Years : 1980-2010+), particularly during June - October 2011, then, he would have certainly found a way to picture Kuneva's and Fountoulis' personal Human Tragedies together, in one way or another....

--------------------

herzig_when_an_ocean_sits_right_between_us_.._400


- "When an Ocean, sits right between us", "there is no sign we'll ever cross".  But, "Even if your are Drowning in the Valley of Echoes", ...

song_herzig_i_hurt_too_400

=> " ... I believe there is Peace in those Hills UP Ahead. You willl Climb, until you Find places you'll never let go, and I will also be here, Praying, ...",  sang symbolically the superbe Katie Herzig in her tragic but poetic song  :  - "I .. Hurt too",...

 

(../..)

--------------------------

***

(NDLR : It goes without saying that "EuroFora" does Not share many among the Political Views expressed by those 2 Opposed Parties too which belong MEPs Kuneva and Fountoulis. It's their undeniably Dramatic Human Figures, in the middle of a Nowadays Society hardly hit by the Crisis aggravated by a State Nepotism of the Past, which motivated this Exceptional NewsReport, as well as the Question what EU Parliament's Values might eventually bring to People like those 2 Tragic Victims of particularly Inhuman and Brutal Terrorism, at least in a Better Future for all Europeans).

***

 

european sme week (since 2009)

Statistics

Επισκέπτες: 40323930

Archive

Login Form

Να με θυμάσαι

Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης;
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Syndicate

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

ΚΣΣΕ/ΕΕ : Ευάλωτη η αμφιλεγόμενη ρήτρα γι "Αμεσο Εμπόριο" με "Λιμάνια" Κατεχομένων :

>>>Αντιγόνη : "Αν είχαμε ξεσηκωθεί 10 βουλευτές, δεν θα είχε περάσει !"

μας τόνισε η ΑντιΠρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΚΣΣΕ, ευρωβουλευτής Κύπρου, Αντιγόνη Παπαδοπούλου,

- Ταλάτ :  - "Εμείς, αυτό που θέλουμε είναι ν ανοίξουν όλα τα Λιμάνια στο βορρά".(απορρίπτοντας συμβιβαστική φόρμουλα γι Αμμόχωστο).

=> Παράδοξα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ στους διαδρόμους της ΚΣΣΕ στο Στρασβούργο, ...όπου ξέσπασε και πρωτοφανές σε 13 χρόνια Δημοσιογραφίας "φίμωμα" Μόνιμου Ανταποκριτή για Ευρωπαικά Νέα (ΕΕ/ΣτΕ/ΟΗΕ + 9/1993-2008)

>>> Ακόμα και τώρα υπάρχουν σημαντικά ερείσματα για ν αποφευχθεί η παγίδα, (άν υπάρχει πολιτική βούληση)...

- Αντίθεση με Διεθνές Δίκαιο (Εκθεση Νομικής Επιτροπής ΚΣΣΕ)

- "Γιατί να κάνει η Κυπρος μομομερή υποχώρηση, εφόσον η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει΄όσα της ζητά το Ψήφισμα ΚΣΣΕ γι Αμμόχωστο, ΕΔΑΔ, αποχώρηση στρατευμάτων, κπα ?", ρωτά η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

+ Αντιδράσεις από Ελλάδα (Πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών στη Βουλή Ελλάδος  Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ), και Κύπρο (θέμα αρχής για Πρόεδρο Χριστόφια, όπως μας ξεκαθάρισε νωρίτερα  - μαγνητοφωνημένο), κα.
------------------------------------------------------
* Στρασβούργο/ΑΚΜ/ + 4 - 5 Οκτωβρίου 2008/-
----------------------------------------------------
    Κάμποσα ΜΜΕ παρουσιάσαν στον λαό και στους πολιτικούς της Κύπρου την ικανοποίηση του πιο επίμονου κι επικίνδυνου Τουρκικού αιτήματος γι "Αμεσο Εμπόριο" με τα Κατεχόμενα, που απειλεί να προξενήσει αποσχιστικές τάσεις, όπως προστέθηκε σε Ψήφισμα ΚΣΣΕ στο Στρασβούργο για Κυπριακό,

    σαν να ήταν δήθεν κάτι που ξάφνιασε, τελευταία στιγμή, αλλά και κάτι μοιραίο, που θα το ήθελε τάχατες "η Ευρώπη", έναντι του οποίου δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα σχεδόν, τώρα πλέον, η Κύπρος κι η Ελλάδα....

    Παράλληλα έγιναν κι απόπειρες να παρουσιασθεί σαν δήθεν κάτι το ..δευτερεύον, δίνοντας υπέρογκη προσοχή σε λεκτικές βελτιώσεις διαφόρων άλλων σημείων, αξιόλογων μέν, αλλά χωρίς εφάμιλη πρακτική σημασία.

    Σειρά γεγονότων απ το Στρασβούργο κα. αποδεικνύνουν, όμως, ότι κανένας απ αυτούς τους ισχυρισμούς δεν αληθεύει :
-----------------------------------
    - 1). Η εξαιρετική σημασία του θέματος είναι αναμφισβήτητη κι απ το γεγονός ότι είναι το πιο επίμονο, συγκεκριμένο κύριο αίτημα Τουρκικού λόμπυ ήδη απ το 2000, (δηλ. πολύ πριν το "σχέδιο Αννάν"), απ τις δηλώσεις του Ραούφ Ντεκτάς για πρώτες επαφές του Κατοχικού καθεστώτος με την ΕΕ (τον Σοσιαλιστή Γερμανό Φερχόγγκεν), ενώ έγινε "πρωτοσέλιδο" της "Αλήθειας" τέλος Σεπτέμβρη 2008, αποδόθηκε ξεκάθαρα απ τον Εισηγητή ΚΣΣΕ Χέρστερ στον Σοσιαλιστή Φινλανδό ΕυρωΕπίτροπο Ολι Ρέν, τονίστηκε ξεκάθαρα με πρωτοβουλία του ΤΚ/ου ηγέτη Ταλάτ σ απάντηση που μας έδωσε σ ερώτησή μας στο Στρασβούργο (βλ. προηγούμενο), κι είναι το μοναδικό σημείο απ το Ψήφισμα ΚΣΣΕ που αναφέρει το Τουρκικό πρακτωρείο "Αναντόλου" στ Αγγλικά !.

    - 2). Το παράξενο, όμως, είναι ότι προστέθηκε από άγνωστους στο αρχικό σχέδιο Εκθεσης του Εισηγητή ΚΣΣΕ για Κυπριακό, επικεφαλής Γερμανικής Αντιπροσωπείας, Γιωακίμ Χέρστερ, ο οποίος προσπάθησε μάλιστα και την τελευταία στιγμή να επισημάνει (με προφορική Τροπολογία του στην ΚΣΣΕ) ότι ήσαν κύκλοι συνδεδεμένοι με τον φιλόΤουρκο Φινλανδό Σοσιαλιστή ΕυρωΕπίτροπο Ολι Ρέν, (ο οποίος φεύγει το 2009), που είχαν "προτείνει" κάτι τέτοιο στο παρελθόν (απ το 2004) :

    - "Δεν μιλά για τέτοια πράγματα η Εκθεσή μου", μας είχε απαντήσει, χαρακτηριστικά, ο κ. Χέρστερ, σ ερώτησή μας για το "'αμεσο εμπόριο" με "λιμάνια" Κατεχομένων, αμέσως μετά την υιοθέτηση του συνοδευτικού σχεδίου Ψηφίσματος, όπου είχε προστεθεί η αμφιλεγόμενη μνεία, απ την Πολιτική Επιτροπή ΚΣΣΕ στο Παρίσι. Πράγματι, ούτε η αρχική Εκθεσή του, που εμφάνισε τον Ιούλιο στο Στρασβούργο, ούτε κι η τελική του Εκθεση, που ολοκληρώθηκε στις 3 Σεπτέμβρη εδώ, δεν λένε λέξη σχετικά : Αντίθετα, η γενική λογική της επικεντρώνεται κυρίως σε ΜΟΕ για να φέρει κοντά τις δύο κοινότητες, και σε εισηγήσεις για χρήσιμοποίηση της εμπειρίας ΣτΕ σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κράτους Δικαίόυ, Εκπαίδευσης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κλπ στη διάρκεια συνομιλιών για λύση του Κυπριακού.

    Εξάλλου, στην μοναδική Τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος ο κ,Χέρστερ κατά την ψηφοφορία της ΚΣΣΕ ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για "πρόταση της Επιτροπής ΕΕ", δηλ. του κ. Ρέν, όπως μας υπογράμμισε και μετά, ενώ περιορίστηκε να χαμογελάσει σ ερώτησή μας άν νομίζει ότι η χριστιανοδημοκράτισα Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ (διάσημη για την αντίθεσή της στην αντιδημοφιλή απαίτηση Τουρκίας να μπεί μέσα στην ΕΕ, όπως κι ο Γάλλος Πρόεδρος Σαρκόζη), άν κερδίσει τις εκλογές 2009 θ αφήσει ξανά τους κκ. Φερχόηγκεν και Ρέν στην νέα Επιτροπή ΕΕ...

    - 3). Αλλ, ενώ ήταν γνωστό από καιρό, ότι κάποιοι τον έκαναν να προσθέσει την επίμαχη ρήτρα, παραδόξως κρατήθηκε ο Κυπριακός Λαός κι οι πολιτικοί ηγέτες σ Αγνοια για πολλές εβδομάδες, ώστε να μήν έχουν αρκετό χρόνο ν αντιδράσουν κατάλληλα :

    Αυτό επετεύχθη μόνον με μια στυγνή, επανειλημμένη και πρωτοφανή Λογοκρισία !. Ενώ στην εφημερίδα στην οποία εργαζόμαστε και δημοσιεύουμε για 13 Χρόνια (+1995-2008) πάντα είχαν αναζητήσει και δημοσιεύσει την παραμικρή πρωτότυπη είδηση για Εκθέσεις ΚΣΣΕ για Κυπριακό (που είναι σπάνιες : μιά φορά στα 5 χρόνια, κι εμφανίζονται μόνον όταν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις), εξαιρετικά, για πρώτη φορά, .. λογοκρίθηκαν συνεχώς όλα τα σχετικά νέα για Εκθεση/Ψήφισμα ΚΣΣΕ που είχαμε βρεί και στείλει έγκαιρα, ένα μήνα και πολλές εβδομάδες πρίν απ όλα τ άλλα ΜΜΕ :

    - Ηδη απ τον Αύγουστο προειδοποιήσαμε ότι, όπως μας αποκάλυψαν Στελέχη ΚΣΣΕ, έμεναν ακόμα μιά-δυό εβδομάδες, "μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου", για να κατατεθούν εισηγήσεις, αιτήματα, κλπ. απ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γι ΑΛΛΑΓΕΣ των Σχεδίων ΚΣΣΕ για Κυπριακό, που, άν έπειθαν τον κ. Χέρστερ, ή άν συνιστούσαν αποδοχή "συμβιβασμού" μεταξύ των δύο πλευρών, θα μπορούσαν να προστεθούν στο σχέδιο Ψηφίσματος "σαν να ήσαν δικές του".

    - Απ τις ΑΡΧΕΣ Σεπτεμβρίου (4/9/08) βρήκαμε και στείλαμε στην εφημερίδα στην οποία εργαζόμαστε και δημοσιεύουμε για 13 χρόνια (+1995-2008) όλη την Εκθεση και το σχέδιο Ψηφίσματος, όπως άρχισε να κυκλοφορεί (εμπιστευτικά) μέσα στην ΚΣΣΕ, επισημαίνοντας τα θετικά και τ αρνητικά σημεία του, (κι ιδίως την επικίνδυνη ρήτρα για "Αμεσο Εμπόριο" με "Λιμάνια" Κατεχομένων. Αυτό επανελήφθη, μ επιβεβαίωση και διάφορες αποκλειστικές Δηλώσεις που μας έδωσε ο Εισηγητής ΚΣΣΕ κ. Χέρστερ, ο Πρόεδρος Πολιτικής Επιτροπής ΚΣΣΕ, Σουηδός, κ. Λίντμπλαντ, οι παρόντες Ευρωβουλευτές Κύπρου (Κυπριανού + Πουργουρίδης) κι Ελλάδος (Παυλίδης), ο νεο-διορισθείς Εισηγητής της Νομικής Επιτροπής Σίλαβιτς, κπα. στις 11 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, (προσθέτοντας μάλιστα κι ειδική Ειδηση για την αποκάλυψη που μας έκανε ο κ.. Χέρστερ κι άλλες δηλώσεις που δείχναν ότι μάλλον ήταν δυνατόν να τροποποιηθεί η επίμαχη ρήτρα).

    Παρά συνεχείς υποσχέσεις ότι τάχατες θα δημοσιεύονταν, όπως γινόνταν για 13 Χρόνια, ξαφνικά άρχισαν να λογοκρίνονται, όμως, όλα, χωρίς καμμία προειδοποίηση, καταστρέφοντας μάλιστα και πολύτιμο χρόνο μ απατηλες εντυπώσεις ότι δήθεν ολα πάνε ομαλά, κττ. που εμπόδισαν στην πράξη να ειδοποιήσουμε έγκαιρα Λαό και Πολιτικούς Κύπρου κι Ελλάδος στέλνοντας τα Νέα που είχαμε βρεί τουλάχιστον σ άλλα ΜΜΕ.

    Αλλά, .... 20 (είκοσι !) ΗΜΕΡΕΣ (όχι ώρες..) ΑΡΓΟΤΕΡΑ, το ένα τρίτο απ αυτά που είχαμε βρεί και στείλει πολύ νωρίτερα, δημοσιεύεται, ξαφνικά, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ στην "Αλήθεια", που ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙ : "ΨΗΦΙΣΜΑ - ΣΟΚ", τονίζοντας την ρήτρα για το "Αμεσο Εμπόριο" κλπ. Αντιδεοντολογικά, στην 13ετή εφημερίδα μας (+1995-2008 "The Cyprus Weekly"), δημοσιεύεται καθυστερημένα (+ 21 ημέρες αργότερα !) ένα χαρτάκι για την ίδια Εκθεση, από κάποιον άλλο συνάδελφο, όταν πλέον είχε δημοσιευθεί ακόμα και στην ιστοσελίδα ΚΣΣΕ και μπορούσε να το βρεί οποιοσδήποτε (ακόμα κι άσχετος τουρίστας απ την Λατινική Αμερική) κάνοντας ένα "κλίκ" κι αντιγράφοντας ... Σκανδαλωδώς, (κι ενώ πλέον έχει γίνει γνωστό τοις πάσι) παραλείπεται η παραμικρή αναφορά στην επίμαχη ρήτρα για "Αμεσο Εμπόριο" κτττ, προξενώντας απατηλή εντύπωση ότι, δήθεν, όλα πάνε καλά...

    - 4) Αλλ όπως βρήκαμε κι ειδοποιήσαμε αμέσως μετά, και δημοσιεύσαμε (αργότερα) στην "Σ", νέα εξέλιξη με σχέδιο Εισήγησης της Νομικής Επιτροπής ΚΣΣΕ απ τον Λετωνό ευρωβουλευτή, αντιΠρόεδρο Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μπόρις Σίλεβιτς, κατήγγειλε την επίμαχη αναφορά σε "Λιμάνια" ΤΚων σαν "αντίθετη με το Διεθνές Δϊκαιο", και πρόσθετε ότι δεν πρέπει να γίνει τυχόν "αμεσο εμπόριο" παρά μόνο με τρόπο που "να συνάδει με τα Ψηφίσματα ΣΑ ΟΗΕ ..για την Κύπρο, και να μήν κάνει κατάχρηση με πολιτική εκμετάλλευση αντίθετη απ τον στόχο της επανένωσης" της Κύπρου.

    Η κριτική αυτή Εκθεση κι η σχετική Τροπολογία Σίλεβιτς υιοθετήθηκε απ την Νομική Επιτροπή της ΚΣΣΕ με μεγάλη πλειοψηφία.
    
    Δεν πέρασε όμως απ την Πολιτική Επιτροπή για μόνον μια (1) διαφορά ψήφου, (μετά κι από αντίθεση του περιβόητου Βρετανού Σοσιαλιστή Μακσέην).

    Ετσι, οι ελπίδες της Κυπριακής αντιπροσωπείας συγκεντρώθηκαν στο να υιοθετηθεί τελικά απ την Ολομέλεια, όπου η Νομική Επιτροπή ΚΣΣΕ θα παρουσίαζε όλες τις Τροπολογίες Σίλεβιτς, συμπεριλαμβανομένης κι αυτής που αφορούσε το επίμαχο θέμα.

    - 5) Παραδόξως, όμως, στην ψηφοφορία της Ολομέλειας ΚΣΣΕ, όταν ο Εισηγητής κ. Χέρστερ κάνει προφορική τροπολογία, που επαναλαμβάνει την επίμαχη ρήτρα γι "Αμεσο Εμπόριο" και "Λιμάνια" των ΤΚων στα Κατεχόμενα, διευκρινίζοντας μόνον ότι, όπως τον έκαναν να νομίζει, αυτό είναι "πρόταση της Επιτροπής ΕΕ" (Δηλ. του Ολι Ρεν απ το 2004), ξεσπάνε μεν "πολλές ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ", από διάφορους ΕυρωΒουλευτές (απ την Βρετανίδα Συντηρητική βαρονέσα Γλόρια Χούπερ, μέχρι και τον Πρόεδρο Ομάδος ΕυρωΑριστεράς, Τάηνι Κοξ, κπα), αλλά, παρά την προειδοποίηση απ τον προεδρεύοντα ότι "αρκεί ν αντιταχθούν 10 βουλευτές για να μήν καν συζητηθεί αυτό", .... ΔΕΝ σηκώνεται ΚΑΝΕΝΑΣ για να δηλώσει "ΟΧΙ"  !

    - "Αν είχαμε ξεσηκωθεί, τουλάχιστον 10 από εμάς, για να πούμε "ΟΧΙ" στην τροπολογία αυτή για το "Αμεσο Εμπόριο" σε "Λιμάνια" Κατεχομένων, ΔΕΝ θα είχε καν συζητηθεί !", μας τόνισε αργότερα η αντιΠρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΚΣΣΕ, ευρωβουλευτής Κύπρου. Αντιγόνη Παπαδοπούλου, μιλώντας στο Στρασβούργο Παρασκευή απόγευμα, μετά κι από συνάντηση του Προεδρείου της ΚΣΣΕ, Αλλ, όπως φάνηκε, υπήρξε παράξενη "σύγχυση", παρατήρησε.
    
    - 6) Παρ όλ αυτά, ακόμα και τώρα, η "πύρριος νίκη" του Τουρκικού λόμπυ είναι ευάλωτη, με σαθρά θεμέλια, κι εύκολα μπορεί να πολεμηθεί, όπως δείχνει μια σειρά γεγονότων, που, παραδόξως, κρύφτηκαν απ τα ΜΜΕ σε Λαό και πολιτικούς Κύπρου κι Ελλάδος :

-  Μικρή διαφορά ψήφων άφησε να περάσει η αμφιλεγόμενη ρήτρα που καλεί την Κύπρο "να αρει τις αντιρήσεις της για "αμεσο εμπόριο ...απ τα δικά τους λιμάνια", μετα από πολλες διαμαρτυρίες : Μόνον 7, κι ενώ 18 ευρωβουλευτές απείχαν (52 έναντι 45), ενώ η ΚΣΣΕ έχει ..318 πλήρη μέλη !

- "Διαμαρτύρομαι για τον τροπο που γίνεται αυτή η ψηφοφορία. Δεν συνηθίζουμε να ψηφίζουμε ρήτρες για τις οποίες δεν είχαμε καν προειδοποιηθεί", επέκρινε έντονα η Βρετανίδα Συντηρητική, βαρονέσα Γκλόρια Χούπερ, ενώ σφοδρή αντίδραση εξέφρασε κι ο Προεδρος της Ομάδος ΕυρωΑριστεράς, Τάηνι Κοξ κιο Φινλανδός Λάακσο, ψήφισε εναντίον ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ομάδος, Αντρέα Γκρός, κι απείχε ο Πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών, Ζαν Λυκ Βαν Ντερ Μπράντε, πολλοι απ την ομάδα του οποίου εψήφισαν εναντίον. - "Αφησα να περάσει αυτό το κείμενο, αλλ υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες", ακούσαμε να λέει, μετά την ψηφοφορία στον κ. Χόρστερ ο προεδρεύων, Ρώσος ευρωβουλευτής Κοζάτσεφ,

- Αντίθετα, είναι με συντριπτική πλειοφηφία 103 υπέρ, έναντι μόνο 11 κατά, που ψηφίστηκε άλλη, θετική τροπολογία Σιλεβιτς που τονίζει ότι το "Διεθνείς Οικονιμικές, πολιτιστικές κι αθλητικές επαφές της ΤΚης Κοινότητας, πρέπει να ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΑ ΟΗΕ 541 (1983) και 550 (1984) για την Κύπρο, και δεν κάνουν κατάχρηση για πολιτικούς σκοπούς ασυμβίβαστους με τον στόχο της επανένωσης της νήσου".

> Μ αυτούς τους γενικούς όρους συμφώνησε κι ο ίδιος ο Εισηγητής ΚΣΣΕ κ. Χέρστερ, ο οποίος μας είπε, κατόπιν, ότι αυτή η "περιεκτικότερη και ισοροπημένη παράγραφος 9" κανονικά θα πρέπει να διέπει και το ειδικότερο θέμα του "άμεσου εμπορίου".

- Επιπλέον, παραμένει σε ισχύ κι η Εισήγηση που υιοθέτησε επίσημα η Νομική Επιτροπή ΚΣΣΕ, δεχόμενη κείμενο που συνέταξε ο Λετωνός ευρωβουλευτής Μπόρις Σίλεβιτς, όπου τονίζεται πως ακόμα κι η αναφορά σε "λιμάνια ΤΚων" είναι "αντίθετη με το Διεθνές Δικαιο", εφόσον, από καθαρά Νομικη άποψη, "οι ΤΚοι δεν έχουν δικά τους λιμάνια : ..Το 1974 η Κυβερνηση της Κύπρου δήλωσε ότι τα λιμάνια αυτών των περιοχών είναι κλειστά. Κατά το Διεθνές Δίκαιο, κάθε Κράτος έχει το Δικαίωμα να ρυθμίσει την πρόσβαση στα λιμάνια του, και τ άλλα κράτη έχουν υποχρέωση να σεβαστούν την απόφασή του", τονίζει η πιο πάνω Νομική Εκθεση.

- Εξάλλου, η ΚΣΣΕ, "τιμώρησε" αδιαλλαξία Ταλάτ που, απαντώντας σ ερώτηση της "Σ" μας είπε ότι απορρίπτει κάθε πρόταση για κοινή διαχείριση Αμμοχώστου από ΕΚους και ΤΚους μ άνοιγμα λιμανοιύ κια εξωτερικό εμπόριο κι επάνοδο προσφύγων, (την οποία είχε, αντίθετα, υποστηρίξει κι ο Πρόεδρος Χριστόφιας, όπως κι η Λουξεμβουργιανή προεδρία ΕΕ με τον πρωθυπουργό Γιούνκερ απ το 2005), "γιατί εμείς θέλουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα δικά μας λιμάνια", όπως μας τόνισε προκλητικά :

Μ αναπάντεχη υιοθέτηση τροπολογίας του γερουσιαστή Ζαν Πιερ Μονφίς και της Γαλλίδας Αρλέτ Γκροσκοστ, η ΚΣΣΕ ζητά απ την Τουρκία "να σεβαστεί το Ψήφισμα ΟΣΕ 550 ... θέτοντας την πολη της Αμμοχώστου υπό Διοίκηση ΟΗΕ" : Κάτι που θ άνοιγε και δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης για την Αμμόχωστο. (βλ. ειδική Είδηση γι Αμμόχωστο, κι άλλα θετικά σημεία του τελικού ψηφίσματος)

=> - "Γιατί να κάνει μονομερείς παραχωρήσεις η Κύπρος στο αμφισβητούμενο θέμα "αμέσου εμπορίου" με λιμάνια Κατεχομένων, ενώ η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει σχεδόν όλα οσα τις ζητά το Ψήφισμα ΚΣΣΕ, όπως πχ να δώσει την Αμμόχωστο σε Διοίκηση ΟΗΕ, ν αποσυρει μέρος Στρατευμάτων, να σταματησει παράνομες μεταφορές κι εκμεταλλεύσεις περιουσιών ΕΚων προσφύγων, κα ?", μας παρατήρησε η ΑντιΠρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΚΣΣΕ, ευρωβουλευτής Κύπρου, Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

- "Πάντως, οσον αφορά τα Κατοχικά Λιμάνια, "αυτό δεν είναι θέμα αρμοδιότητας ΣτΕ, αλλά θέμα της ΕΕ και των Κυβερνήσεων των Κρατών-μελών της", μας απάντησε σχετικά κι ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής Ελλάδος, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης..

Οσον αφορά δε τον Πρόεδρο Χριστόφια, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο, γι αυτόν ; - "Οχι, Δεν υπάρχει άμεσο εμπόριο. Αυτό που υπάρχει είναι Κυπριακή Δημοκρατία και Διεθνές Δίκαιο !"...

Polls

2009 EU Elections were won by Parties against Technocracy and Turkey's controversial EU bid, while the 1999-2004 Majority Abstention trend decelerated. What should be done in 2009-2014 ?

Αποτελέσματα

SMF Recent Topics SA

Copyright (c) 2007-2009 EIW/SENAS - EuroFora.net. All rights reserved. ISSN 1969-6361.
Powered by Elxis - Open Source CMS.